ADS BY GOOGLE

Jawaban Berapa Jumlah Anggota BPUPKI Sidang Pertama dan Kedua

0
2265
berapa jumlah anggota BPUPKI
berapa jumlah anggota BPUPKI
Berapa jumlah Anggota BPUPKI pada sidang pertama?

Anggota BPUPKI pada sidang pertama ada 63 orang Indonesia dan 8 orang Jepang sebagai anggota pasif. Artinya seluruh peserta sidang ada 70 orang.

Tapi total anggota aktif yang boleh aktif dan memiliki hak suara pada sidang BPUPKI pertama adalah 63 Orang Indonesia.

Berapa jumlah anggota BPUPKI pada sidang kedua?

Bertambah 6 orang Indonesia, sehingga menjadi 69 orang Indonesia.
Jumlah orang Jepang tetap 8 orang.
Sehingga total peserta sidang adalah 77 orang.

Pagi Sobat rajin belajar, artikel kali ini bertujuan menjawab pertanyaan “Berapa jumlah anggota BPUPKI” dan nama nama anggota tersebut.

Sebelum jauh membahas, saya perlu memberitahukan beberapa hal yaitu:

Apa Itu BPUPKI

BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Cosakai.

Badan ini adalah badan yang menyelidiki apa apa saja yang harus dipersiapakan untuk memerdekakan Indonesia dan dibentuk berdasarkan janji Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944.

Pidato Perdana Menteri Kuniaki Koiso tersebut pada akhirnya disebut sebagai Koiso Declaration atau Deklarasi Koiso.

Pada akhirnya BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat.

Jumlah Anggota BPUPKI

Barulah ketika tanggal 29 April 1945, daftar daftar nama nama anggota BPUPKI diumumkan ke publik berjumlah 63 Orang anggota bangsa Indonesia dan 8 Orang Luar biasa (istimewa) dari pemerintah Jepang atau disebut anggota pasif.

Jumlah anggota BPUPKI dengan ketua Dr. Radjiman Wediodiningrat berubah ubah berdasarkan jalannya persidangan BPUPKI.

Jumlah Anggota BPUPKI Sidang Pertama

Pada sidang BPUPKI pertama tanggal 28 Mei-1 Juni 1945, sidang tersebut berjumlah 63 orang bangsa Indonesia dan 8 Orang Jepang sebagai anggota pasif.

Anggota pasif artinya tidak memiliki hak suara dalam rapat tersebut, hanya melaporkan dan mengawasi jalannya persidangan BPUPKI.

berapa jumlah anggota BPUPKI sidang pertama
Suasana BPUPKI sidang Pertama tanggal 28 Mei-1 Juni 1945. Ralat bukan 62 tapi 63 orang Indonesia dan 8 orang Jepang

Kalian dapat lihat pada tabel dibawah ini daftar nama nama anggota BPUPKI pada sidang pertama.

NoNama anggota EYDAnggota ejaan asli
1Abdul Kahar MuzakirMoezakir, Abdoel Kahar
2Agus Muhsin DasaadDasaad , Agoes Moechsin
3AR BaswedanBaswedan , AR.
4Bandoro Pangeran Hario PurubojoPoeroebojo ,  Bandoro Pangeran Hario
5Bendoro Pangeran Hario BintoroBintoro' ,  Bendoro Pangeran Hario
6Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman WedyodiningratWedyodiningrat , Radjiman,  Kanjeng Raden Tumenggung, Dr
7Dr. Raden Buntaran MartoatmojoMartoatmodjo , Boentaran, Raden, Dr.
8Dr. Raden Suleiman Effendi KusumaatmajaKoesoemaatmadja , Soleiman Effendi,  Raden. Dr .
9Dr. Samsi SastrawidagdaSastrawidagda , Samsi,  Dr .
10Dr. Sukiman WiryosanjoyoWirjosandjojo , Soekiman,  Dr .
11Drs. Kanjeng Raden Mas HarioSosrodiningratSosrodiningrat ,  Kanjeng Raden Mas Hario, Drs .
12Drs. Muhammad HattaHatta , Mohammad,  Drs .
13K. H. A Ahmad SanusiSanoesi , A. A.,  Kiai Haji
14Haji Abdul Wahid HasyimHasjim , Abdoel Wachid,  Haji .
15Haji Agus SalimSalim , Agoes,  Haji .
16Ir. Raden Ashar Sutejo MunandarMoenandar , Ashar Soetedjo,  Raden, Ir .
17Ir. Raden Mas PanjiSurahman CokroadisuryoTjokroadisoerjo , Soerachman,  Raden Mas Panji, Ir .
18Ir. Raden Ruseno SuryohadikusumoSoerjohadikoesoemo , Rooseno,  Raden, Ir .
19Ir. Sukarno.Soekarno ,  Ir .
20K.H. Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syatari)Halim , Abdul (Mohammad Sjatari),  K.H.
21Kanjeng Raden Mas Tumenggung ArioWuryaningrat.Woerjaningrat ,  Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Ario .
22Ki Bagus HadikusumoHadikoesoemo , Bagoes,  Ki
23Ki Hajar DewantaraDewantara , Hajar,  Ki
24Kiai Haji Mas Mansoer.Mansoer ,  Mas, Kiai Haji .
25Kiai Haji Masjkur.Masjkoer ,  Kiai Haji .
26Liem Koen HianLiem , Koen Hian.
27Mas Aris.Aris ,  Mas .
28Mas Sutarjo KartohadikusumoKartohadikoesoemo , Soetardjo.  Mas
29Mr. A.A. MaramisMaramis , A. A.,  Mr .
30Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro.Wongsonagoro ,  Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng, Mr .
31Mr. Mas Susanto TirtoprojoTirtoprodjo , Soesanto,  Mas, Mr .
32Mr. Muhammad YaminYamin , Muhammad,  Mr .
33Mr. Raden Ahmad SubarjoSoebardjo , Ahmad,  Raden, Mr .
34Mr. Raden Hindromartono,Hindromartono ,  Raden, Mr .
35Mr. Raden MasSartono.Sartono ,  Raden Mas. Mr .
36Mr. Raden PanjiSinggih.Singgih ,  Raden Panji, Mr .
37Mr. Raden SyamsudinSjamsoedin ,  Raden, Mr .
38Mr. Raden Suwandi.Soewandi ,  Raden, Mr .
39Mr. Raden, Sastromulyono.Sastromoeljono ,  Raden, Mr .
40Mr. Yohanes LatuharharyLatuharhary , Johanes.  Mr .
41Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah SantosoSantoso , Maria Ulfah,  Raden Ayu, Mr .
42Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo MangunpuspitoMangoenpoespito , Siti Soekaptinah Soenarjo,  Raden Nganten
43Oey Tiang TjoeiOey , Tiang Tjoei.
44Oey Tjong HauwOey , Tjong Hauw.
45P.F. DahlerDahler , P.F.
46Parada HarahapHarahap , Parada
47Prof. Dr. Mr. RadenSupomo.Soepomo ,  Raden, Prof. Mr. Dr .
48Prof. Dr. Pangeran ArioHusein JayadiningratDjajadiningrat , Husein,  Pangeran Ario, Prof. Dr .
49Prof. Dr. Raden Jenal Asikin Wijaya KusumaKoesoema , Djenal Asikin Widjaja,  Raden. Prof. Dr .
50Raden Abdul KadirKadir , Abdul,  Raden
51Raden Abdulrahim PratalykramaPratalykrama , Abdoelrahim,  Raden
52Raden Abikusno CokrosuyosoTjokrosoejoso , Abikoesno,  Raden
53Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro KolopakingKolopaking , Poerbonegoro, Soemitro,  Raden Adipati Ario .
54Raden Adipati Wiranatakoesoema V.Wiranatakoesoema ,  Raden Adipati .
55Raden Mas Margono JoyohadikusumoDjojohadikoesoemo , Margono,  Raden Mas .
56Raden Mas Tumenggung Ario SuryoSoerjo ,  Raden Mas Toemenggoeng Ario
57Raden Otto IskandardinataIskandardinata , Otto,  Raden
58Raden Panji SurosoSoeroso ,  Raden Pandji
59Raden Ruslan WongsokusumoWongsokoesoemo , Roeslan,  Raden
60Raden SudirmanSoedirman ,  Raden
61Raden Sukarjo WiryopranotoWirjopranoto , Soekardjo,  Raden
62Tan Eng HoaTan , Eng Hoa
63Itibangase YosioIchibangase Yosio
64Matuura MitukiyoMitukiyo, Matuura
65Miyano SyoozooSyoozoo, Miyano
66Tanaka MinoruMinoru, Tanaka
67Tokonami TokuziTokuzi, Tokonami
68Itagaki MasumituMasumitu,Itagaki
69Masuda ToyohikoToyohiko, Masuda
70Ide TeitirooTeitiroo, Ide
71Abdul Gaffar PringgodigdoAbdoel Gaffar Pringgodigdo

Jumlah Anggota BPUPKI Sidang Kedua

Pada sidang ke II pada tanggal 10-17 Juli 1945, anggota BPUPKI dari bangsa Indonesia bertambah 6 orang sehingga jumlah total anggota BPUPKI dari Indonesia adalah 69 orang.

Sedangkan anggota pasif yang merupakan orang Jepang tetap berjumlah 8 orang.

Jadi pada sidang kedua, total anggota BPUPKI total semuanya adalah 77 orang, dengan 69 orang anggota aktif dan 8 orang anggota pasif.

berapa jumlah anggota BPUPKI sidang kedua
Suasana BPUPKI sidang Kedua tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Ralat. Bukan 62+6 melainkan 63+6 sehingga ada 69 Orang Indonesia (anggota aktif).

lebih jelasnya dapat kalian lihat pada tabel dibawah daftar nama anggota tambahan BPUPKI pada sidang kedua.

NoNama anggota EYDNama anggota ejaan asli
1#Abdul KaffarKaffar, Abdoel
2Abdul Kahar MuzakirMoezakir, Abdoel Kahar
3Agus Muhsin DasaadDasaad , Agoes Moechsin
4AR BaswedanBaswedan , AR.
5 *)Bandoro Pangeran Hario PurubojoPoeroebojo ,  Bandoro Pangeran Hario
6 *) #)Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo.Soerjohamidjojo ,  Bendoro Kanjeng Pangeran Ario
7Bendoro Pangeran Hario BintoroBintoro' ,  Bendoro Pangeran Hario
8 *)Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman WedyodiningratWedyodiningrat , Radjiman,  Kanjeng Raden Tumenggung, Dr
9Dr. Raden Buntaran MartoatmojoMartoatmodjo , Boentaran, Raden, Dr.
10Dr. Raden Suleiman Effendi KusumaatmajaKoesoemaatmadja , Soleiman Effendi,  Raden. Dr .
11Dr. Samsi SastrawidagdaSastrawidagda , Samsi,  Dr .
12Dr. Sukiman WiryosanjoyoWirjosandjojo , Soekiman,  Dr .
13Drs. Kanjeng Raden Mas HarioSosrodiningratSosrodiningrat ,  Kanjeng Raden Mas Hario, Drs .
14Drs. Muhammad HattaHatta , Mohammad,  Drs .
15K. H. A Ahmad SanusiSanoesi , A. A.,  Kiai Haji
16 *)Haji Abdul Wahid HasyimHasjim , Abdoel Wachid,  Haji .
17Haji Agus SalimSalim , Agoes,  Haji .
18 #)Ir. Pangeran Muhammad NurNoor , Mohammad,  Pangeran, Ir .
19Ir. Raden Ashar Sutejo MunandarMoenandar , Ashar Soetedjo,  Raden, Ir .
20Ir. Raden Mas PanjiSurahman CokroadisuryoTjokroadisoerjo , Soerachman,  Raden Mas Panji, Ir .
21Ir. Raden Ruseno SuryohadikusumoSoerjohadikoesoemo , Rooseno,  Raden, Ir .
22 *)Ir. Sukarno.Soekarno ,  Ir .
23K.H. Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syatari)Halim , Abdul (Mohammad Sjatari),  K.H.
24Kanjeng Raden Mas Tumenggung ArioWuryaningrat.Woerjaningrat ,  Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Ario .
25 *)Ki Bagus HadikusumoHadikoesoemo , Bagoes,  Ki
26 *)Ki Hajar DewantaraDewantara , Hajar,  Ki
27 #)Kiai Haji Abdul Fatah HasanHasan , Abdul Fatah,  Kiai Haji .
28Kiai Haji Mas Mansoer.Mansoer ,  Mas, Kiai Haji .
29Kiai Haji Masjkur.Masjkoer ,  Kiai Haji .
30Liem Koen HianLiem , Koen Hian.
31Mas Aris.Aris ,  Mas .
32Mas Sutarjo KartohadikusumoKartohadikoesoemo , Soetardjo.  Mas
33Mr. A.A. MaramisMaramis , A. A.,  Mr .
34Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro.Wongsonagoro ,  Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng, Mr .
35 #)Mr. Mas Besar Martokusumo.Martokoesoemo ,  Mas Besar, Mr .
36Mr. Mas Susanto TirtoprojoTirtoprodjo , Soesanto,  Mas, Mr .
37Mr. Muhammad YaminYamin , Muhammad,  Mr .
38 *)Mr. Raden Ahmad SubarjoSoebardjo , Ahmad,  Raden, Mr .
39Mr. Raden Hindromartono,Hindromartono ,  Raden, Mr .
40Mr. Raden MasSartono.Sartono ,  Raden Mas. Mr .
41Mr. Raden PanjiSinggih.Singgih ,  Raden Panji, Mr .
42Mr. Raden SyamsudinSjamsoedin ,  Raden, Mr .
43Mr. Raden Suwandi.Soewandi ,  Raden, Mr .
44Mr. Raden, Sastromulyono.Sastromoeljono ,  Raden, Mr .
45 *)Mr. Yohanes LatuharharyLatuharhary , Johanes.  Mr .
46Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah SantosoSantoso , Maria Ulfah,  Raden Ayu, Mr .
47Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo MangunpuspitoMangoenpoespito , Siti Soekaptinah Soenarjo,  Raden Nganten
48Oey Tiang TjoeiOey , Tiang Tjoei.
49Oey Tjong HauwOey , Tjong Hauw.
50P.F. DahlerDahler , P.F.
51Parada HarahapHarahap , Parada
52 *)Prof. Dr. Mr. RadenSupomo.Soepomo ,  Raden, Prof. Mr. Dr .
53Prof. Dr. Pangeran ArioHusein JayadiningratDjajadiningrat , Husein,  Pangeran Ario, Prof. Dr .
54Prof. Dr. Raden Jenal Asikin Wijaya KusumaKoesoema , Djenal Asikin Widjaja,  Raden. Prof. Dr .
55 *)Raden Abdul KadirKadir , Abdul,  Raden
56Raden Abdulrahim PratalykramaPratalykrama , Abdoelrahim,  Raden
57Raden Abikusno CokrosuyosoTjokrosoejoso , Abikoesno,  Raden
58Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro KolopakingKolopaking , Poerbonegoro, Soemitro,  Raden Adipati Ario .
59 *)Raden Adipati Wiranatakoesoema V.Wiranatakoesoema ,  Raden Adipati .
60 #)Raden Asikin NatanegaraNatanegara , Asikin,  Raden
61Raden Mas Margono JoyohadikusumoDjojohadikoesoemo , Margono,  Raden Mas .
62Raden Mas Tumenggung Ario SuryoSoerjo ,  Raden Mas Toemenggoeng Ario
63 *)Raden Otto IskandardinataIskandardinata , Otto,  Raden
64 *) ++)Raden Panji SurosoSoeroso ,  Raden Pandji
65Raden Ruslan WongsokusumoWongsokoesoemo , Roeslan,  Raden
66Raden SudirmanSoedirman ,  Raden
67Raden Sukarjo WiryopranotoWirjopranoto , Soekardjo,  Raden
68Tan Eng HoaTan , Eng Hoa
69Itibangase YosioIchibangase Yosio
70 ^)[1]Matuura MitukiyoMitukiyo, Matuura
71 ^)[1]Miyano SyoozooSyoozoo, Miyano
72 ^)[1]Tanaka MinoruMinoru, Tanaka
73 ^)[1]Tokonami TokuziTokuzi, Tokonami
74 ^)[1]Itagaki MasumituMasumitu,Itagaki
75^)[1]Masuda ToyohikoToyohiko, Masuda
76 ^)[1]Ide TeitirooTeitiroo, Ide
77Abdul Gaffar PringgodigdoAbdoel Gaffar Pringgodigdo

Anggota Tambahan BPUPKI Sidang Kedua

Nama nama anggota tambahan pada sidang kedua BPUPKI adalah

  1. Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo.
  2. Ir. Pangeran Muhammad Nur
  3. Kiai Haji Abdul Fatah Hasan
  4. Mr. Mas Besar Martokusumo.
  5. Raden Asikin Natanegara
  6. Abdul Kaffar

Pengurus Inti BPUPKI

Pengurus inti BPUPKI adalah ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, dan sekretaris.

Adapun nama nama pengurus Inti BPUPKI adalah:

  1. Dr. Radjiman Wediodiningrat (chairman)
  2. Ichibangase Yoshio (vice-chairman)
  3. Suroso (vice-chairman)
  4. Abdul Gaffar Pringgodigdo (co-secretary)

Nama keempat diatas yaitu Abdul Gaffar Pringgodigdo adalah notulen dalam rapat BPUPKI. Notulensi rapat BPUPKI sampai hari ini tidak ada salinan resminya. Satu salinan resmi tersebut dirampas oleh Belanda dan hingga saat ini belum ditemukan.

Dr Radjiman Wediodiningrat
Dr Radjiman Wediodiningrat

Demikianlah artikel tentang nama nama anggota BPUPKI. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini